_
ERGÜN PANORAMA YAPI

Kalite Anlayışımız

Küreselleşen dünya çok hızlı değişim ve gelişim sürecindedir. Artan yoğun rekabet şartları, bilgi, teknoloji, iletişim ve haberleşme alanlarında gerçekleşen dinamik ilerlemeler, demokratikleşme ve insan hakları, yeni açılan pazarlar ve tüm bunların yanı sıra müşteri beklentilerinin değişimi gibi faktörler neticesinde organizasyonların hem iç hem de dış çevresini aynı paralelde sürekli değişim ve gelişime zorlamaktadır.

Zorlu rekabet ortamında tüm organizasyonlarda olduğu gibi inşaat sektörü de hızlı devinim içerisinde yer alabilmek için kendisini değiştirmek ve geliştirmek zorundadır.

Kalite kavramı, her sektör için farklı şekillerde tanımlanabilmektedir. İnşaat sektöründe kalite; ’beklentiler ışığında somut sonuçlara ulaşma başarısıdır’ diyebiliriz. İnşaatta kalite, değişken müşteri istek ve beklentileri doğrultusunda, planlanmış amaçlara ulaşma ve/veya ulaşabilme kabiliyet, beceri ve donanımlar bütünüdür.

Bir kurumun yönetim kalitesini geliştirmek için liderlik ve amacın tutarlılığı büyük önem taşıyor. En etkili liderlik güç ile elde edilen liderlik değil, insanların gönüllerini ve beyinlerini kazanarak elde edilen liderliktir. Bu nedenle, liderin hem kurum hedefini net olarak ifade edebilmesi, hem de tüm kararlarının bu hedef doğrultusunda olduğunu göstermesi önem taşıyor.

Özetle; kalite ERGÜN PANORAMA YAPI için yaşam felsefesidir. Bu basit görünen ancak istikrarlı olarak uygulanmasıyla önemli avantajlar getiren ilkeler yönetim kalitesini artırmanın yoludur. Yönetim kalitesini geliştirmek, üretim kalitesini artırmanın en etkili yoludur. Kalite anlayışını yaşayarak yaymak, çocuklarımıza verebileceğimiz en güzel hediyedir.

_

ORTAKLARIMIZ

Değerli Yaratıcı Ortaklarımız