_

ERGÜN PANORAMA YAPI

Değerlerimiz

Ergün Panorama Yapı, çalışan ve paydaşlarının kendisiyle gurur duyabileceği bir kurum olmak için, tüm iş süreçlerinde kurumsal değerleri doğrultusunda hareket eder. Ergün Panorama Yapı yılların vermiş olduğu deneyimini ve bilgi birikimini müşterilerinin faydası için değerlendirmeyi ve yeni nesillere aktarmayı kurumsal bir görev olarak görür.

İnsan;

Ergün Panorama Yapı için ‘insan’ en değerli varlıktır. Ulusal ve uluslararası iş süreçlerinde cinsiyet, dil, din, ırk ve siyasi görüş ayrılığı gözetilemez. Evrensel insan haklarına aykırı yaklaşımlar kabul edilemez.

Ergün Panorama Yapının tüm çalışanları, niteliği sürekli arttırılan, sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışma güvencesi altındadır. Ergün Panorama Yapı, sıfır iş kazası hedefi ile çalışır.

İş;

Ergün Panorama Yapı tüm iş süreçlerinde iş etiği doğrultusunda hareket ederek güvenilir, dürüst, tutarlı ve adil olmayı benimsemiştir. Kaliteden ödün verilemez. Yapılan iş, yapılabilecek en iyi şekilde gerçekleştirilir.

Toplum;

Ergün Panorama Yapı için topluma katkı sağlamak bir ‘proje’ değil, var olma anlayışıdır. Tüm yatırım süreçlerinin sürdürülebilir olması hedeflenir. Ergün Panorama Yapı; toplumsal paydaşları için ekonomik, kültürel ve toplumsal kalkınmayı desteklemeyi amaçlar.

Çevre;

Ergün Panorama Yapı çevreye saygı duyar. Bu saygının gerekliliği olarak Ergün Panorama Yapının çevreye verdiği etki ölçümlenir. Olumsuz etkilerin en aza indirgenmesi için çaba gösterilir. Çalışanlar ve paydaşlar doğal kaynakların korunması ve geri dönüşümün artırılması için teşvik edilir.

_

ORTAKLARIMIZ

Değerli Yaratıcı Ortaklarımız