_

Hizmetlerimiz

KENTSEL DÖNÜŞÜM

Kentsel Dönüşüm Nedir?

Kentsel Dönüşümden Yararlanmak İçin Ne Yapılmalıdır?

Eğer binanızın riski bir yapı olduğunu düşünüyor ve endişe ediyorsanız, bunu öğrenmek için bir tek daire sahibinin başvurması bile yeterli olacaktır. Başvurunuz sonucunda binanızın riskli bir yapı olduğuna karar verilirse yıkım kararı çıkacaktır. Tespit ve yıkım için yapılan masraflar kat malikleri tarafından ödenecektir. Daireleri teslim edilinceye kadar başka bir konut kiralamak isteyenler için, 18 ay kira yardımı alabilmeleri planlanmıştır. Başvuru halinde kira yardımından ve binanın yapım masraflarında kullanılmak üzere bankadan kredi çekilmek istenmesi durumunda ise faiz yardımlı, birçok kalemden muaf olan ayrıcalıklı krediler ile kat malikleri mağdur edilmeyecektir.

Depremlerde Can Kayıplarını En Aza İndirmek İçin Kentsel Dönüşüm Şart

Televizyonlarda izlemeye alışkın olduğumuz deprem görüntüleri, insan hayatının ne kadar pamuk ipliğine bağlı olduğunu bizlere göstermektedir. Yurtdışında çok daha büyük depremler, çok daha az sayıda can kaybı ile sonuçlanmaktadır. Ülkemizde büyük depremler sonrasında çıkarılan kanunlarla, riskli binaların yıkımı ve yeniden yapılması için destek de verilerek teşvik edilmektedir. İçinde en değer verdiğimiz kişilerle oturduğumuz evlerimizin dayanıklı ve güvenli olması her şeyden öte can kayıpları yaşamamak için gereklidir. Deprem ihtimali dışında de her türlü afete karşı; eski ve yıpranmış binalar yetersiz kalmaktadır.

Uygun Kredilerle ve Kira Yardımı İle Yepyeni Bir Ev Sahibi Olun

ERGÜN PANORAMA YAPI’ya gelin; uzman ekibimiz ile görüşerek, isteklerinizi ve beklentilerinizi paylaşın. Daha önce yapmış olduğumuz projeleri yakından inceleyerek, kararınızı verin. Oldukça uygun kredilendirme imkânı ve 18 ay kira yardımı ile depreme dayanıklı, güvenli, inşaat alanında son yeniliklerle yapılacak evinizde huzurlu ve mutlu bir yaşam için inşaat şirketimizle iletişime geçin.

Kentsel Dönüşüm Hakkında Her Şey

ERGÜN PANORAMA YAPI olarak kentsel dönüşüm projelerinde siz daire sahiplerine her türlü kolaylığı sağlamak; dayanıklı, güvenilir ve huzurlu bir yuvaya kavuşturmak için sizi ofislerimize bekliyoruz.

Riskli binaların tespit edilmesi nasıl gerçekleşecek? binanızın riskli olduğunu düşünüyorsanız, başvurmak için apartmandaki 2/3 çoğunluğa ihtiyacınız yoktur. Tek bir bina sakininin müracaatı bile risk tespiti yapılması için yeterlidir. Binadaki kat maliki ya da maliklerinin kimlik ve tapu fotokopisi ile başvurması ile süreç başlayacaktır. Bakanlıkça onaylanmış risk tespiti yapan kurum ve kuruluşlar, Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde güncel olarak yayınlanmaktadır.

Herkes risk tespiti yaptırmak zorunda mıdır? konuyla ilgili böyle bir yaptırım bulunmamasına rağmen, pek çok kişi kanunun çıkmasının hemen ardından risk tespiti için başvuru yapmıştır. Türkiye’de milyonlarca binanın eğitimsiz kişiler tarafından yapıldığı, kullanılan malzeme ve işçilik açısından değerlendirildiğinde teknik gerekliliklere riayet edilmediği, sonuç olarak olası bir deprem için risk taşıdığı düşünüldüğünde kat sahipleri risk tespiti yaptırmayı canı gönülden istemektedir.

Risk tespiti için yapılan masrafları ve yıkımla ilgili masrafları kim ödeyecek? Risk tespiti için başvurulduğunda; tespitin masraflarını daire sahiplerinin üstleneceği bilinmelidir. Yapının riskli olduğunun belirlenmesi halinde, verilen yıkım kararı sonunda diğer daire sahipleri karşı çıkacak ya da yıkıma engel olacak olursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmalıdır.

Kira desteğinden kaç ay faydalanılabilir? binalarında risk tespit edilmiş ve yıkılmasına karar verilmiş kişiler, müracaatları halinde 18 ay boyunca kira yardımından faydalanabileceklerdir. Bu kira yardımının miktarı şehre göre değişmektedir. Ayrıca evinin dönüşümü için gerekli olan meblağı bankadan kredi çekerek temin etmek isteyen kişiler için de faiz desteği sağlanacaktır. Bunlara ilave olarak, banka kredisi kullanmak isteyen kişiler, birçok vergiden de muaf tutulacaklardır.

Kentsel Dönüşümün Başlatılabilmesi için Neler Gerekir?

Yasal mülkiyet hakkı doğrultusunda yer sahiplerinin onaylamadığı bir kentsel dönüşüm projesinde aşama elde etmek mümkün olmayacaktır.

Yer sahiplerinin mevzuat hakkında detaylı bilgilendirilmesi ve projenin kabul edilmesi durumunda oluşabilecek zararlardan korunması için iyi bir danışmanlık hizmeti alması gerekmektedir. Bu noktada özel inşaat ve danışmanlık hizmeti veren güvenilir kredi imkânı sağlayan firmalara başvurulabilir. ERGÜN PANORAMA YAPI, İstanbul’da uzun yıllardır inşaat sektöründe faaliyetlerini devam ettirmektedir. Bununla birlikte kentsel dönüşümlerde birçok yer sahibine kredi imkânı sağlamakta, onların dönüşüm projelerinden en avantajlı şekilde ayrılmalarını sağlamaktadır.

Son olarak kentsel dönüşüm projelerinin başlatılabilmesi için finansal destek gereklidir. Projenin uygulamaya konulması için gerekli olan finansal destek bazen devlet bütçesinden, bazen de özel şirket kredilerinden sağlanmaktadır. Kentsel dönüşüm süreçlerinde finansal koşullar projelerin uygulamaya koyulması için son derece önemlidir. Aksi halde yapılan çalışmalar projeden öteye gitmeyecektir. Finansal kaynak için gerekli olan miktar, dönüşüm alanlarının konumu, büyüklüğü, maliyeti doğrultusunda değişiklik göstermektedir.

Kentsel Dönüşüm Uygulamaları

Kentsel dönüşüm uygulamaları iki şekilde gerçekleştirilmektedir. Birincisi, kamu tarafından deprem bölgesi olarak belirlenen ve yüksek risk kapsamındaki çok sayıda binanın yer aldığı toplu dönüşümdür. İkinci olarak yerinde dönüşüm uygulamaları, yani bir ya da birkaç binanın depreme dayanıklı hale getirilmesi için yapılması talep edilen dönüşümdür. Bunun için binalarda risk oranı tespit edilir ve bu doğrultuda proje gerçekleştirilir.

Riskli Binalar Nasıl Tespit Edilir?

Yaşam alanının yıkılma riski kapsamında bulunup bulunmadığı, hak sahiplerinin birtakım evraklarla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca lisans verilen kuruluşlara başvuru yapmalarıyla gerçekleşiyor. Başvuru sonrasında risk tespiti için uzmanlar işlemleri gerçekleştiriyor.

Kentsel Dönüşüm Başvuruları Nasıl Yapılır?

Kentsel dönüşüm başvuruları yapmak için öncelikle risk tespitinin netleşmesi gereklidir. Yapı için riskli raporu alındıktan sonra kentsel dönüşüm kapsamında birtakım evraklar hazırlanarak proje hayata geçirilir.

Kentsel dönüşüm sürecinde yasal işlemlerin doğru şekillenmesi için ERGÜN PANORAMA YAPI’ya başvurabilirsiniz. ERGÜN PANORAMA YAPI, çevreye saygı ve dürüst çalışma politikalarıyla sektörün önde gelen güvenilir inşaat firmalarındandır. Yer sahiplerinin mevzuat kapsamında projeden en az zararla ve maksimum faydayla ayrılmasını hedeflemektedir.

Kentsel Dönüşümde Hangi Evraklar Gereklidir?

Hak sahibi bina için risk raporu aldıktan sonra kentsel dönüşüm başvurusu yapmalıdır. Başvuru yapabilmek içinse bazı evraklara ihtiyaç vardır:

Kentsel dönüşüm başvuru evrakları:

  1. Proje başvuru dilekçesi,
  2. Hak sahibinin tapu fotokopisi,
  3. Hak sahibinin kimlik fotokopisi,
  4. Hisse döküm yazısı ( Tapu dairesinden alınır.)
  5. Adres doğrulama ve emlak bildirim yazısı (Belediyeden alınır.)
  6. Başvuru vekâletle yapılacaksa 6306 sayılı kanun yazılı vekâletname diğer evraklara eklenmelidir.
  7. Şirket başvuru yapacaksa, şirket yetkilisinin nüfus cüzdanı fotokopisi ve şirket resmi evrakları bulundurulmalıdır.

Kentsel dönüşüm kapsamındaki mevzuat hakkında daha detaylı bilgi almak isteyenler http://www.csb.gov.tr/gm/altyapi/index.php?Sayfa=sayfa&Tur=webmenu&Id=299 sitesini ziyaret edebilirler.

Kentsel Dönüşüm Her Şehri Kapsar mı?

Kentsel dönüşüm uygulamalarının günlük yansımaları düşünüldüğünde en çok etkilenen kesim proje sahası olarak adlandırılan yerde ikamet edenlerdir. Proje kapsamında uygulamaların başlaması ve sürdürülmesi esnasında kimi zaman sosyal ve ekonomik kaynaklı sorunlarla karşılaşılabilmektedir. Bu durumu en aza indirgemek için yasalarla ilgili danışmanlık almak, sivil toplumun kendi hak ve uygulama imkânlarının farkında olması bakımından oldukça önemlidir.

Kentsel dönüşüm faaliyetleri yaşam standartları bakımından iyileşme sağlayan birçok kapsamlı süreci içermektedir. Bu süreçte belirleyici rol oynayan kuruluşlar -ülkelere göre değişmekle beraber-Türkiye’de kamu sektöründe yer alan kuruluşlardır. Diğer bir ifadeyle kentsel dönüşüm uygulamaları öncesinde yerel yönetim ve hükümet tarafından belirlenen çevre politikaları doğrultusunda birtakım uygulamalar yer almaktadır.

Son 20 yıl içerisinde kentsel dönüşümün etki alanında özel sektör de yer almaktadır. Devlet ve yerel yönetimler tarafından hayata geçirilmek üzere hazırlanan kentsel dönüşüm projeleri birçok inşaat ve mühendislik firmasını da devreye sokmuştur. Verdiği kapsamlı proje ve danışmanlık hizmetleriyle ERGÜN PANORAMA YAPI devamlı ilerleyen ve gelişen bir hizmet anlayışıyla sektörde varlığını devam ettirmektedir. Yerel yönetimler ve kuruluş arasında belirli dönemlerde yapılan anlaşmalarla projeler oluşturulmakta, bu projelerin hayata geçirilmesinde insan ve çevre duyarlılığı önem bakımından ilk sırada tutulmaktadır.

Kentsel Dönüşüm Her Şehri Kapsar mı?

Kentsel dönüşüm süreci yerel yönetim ve kanunlar doğrultusunda gerekli görülen bölgelerde uygulamaya konulabilmektedir. Gerekli görülen bölgeler kapsamında, çöküntü alanları, işlevini kaybetmiş sanayi bölgeleri, niteliksiz konutlar, vs. yer almaktadır. Bu açıdan projelerin uygulanma dönemleri farklı olmakla beraber kentsel dönüşüm süreci her şehri kapsamaktadır.

ERGÜN PANORAMA YAPI, kentsel dönüşüm sürecinde, sivil alanda en az etki sağlamak için proje ile ilgili doğru yönlendirme ve dönüşümü avantaja çevirmek adına kapsamlı hizmetleriyle inşaat ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Kentsel dönüşüm kapsamında sağladığı kredi imkânları, güvenilir hizmet politikası ve en önemlisi şirket olarak topluma karşı gösterdiği duyarlılıkla hizmetlerinde fark yaratmaktadır.

Kentsel Dönüşümün Geleceği

ERGUN PANORAMA YAPI, sektörde hak sahipleriyle iş birliği ve proje avantajı sağlama konusunda uzun yılları bulan tecrübeye sahiptir. Güvenilir hizmetle ve insani değerlerden ödün vermeden 7 yıldır faaliyetlerine devam etmektedir. Mühendislik ve kentsel dönüşüm projelerinde hak sahiplerine ciddi avantajlar yaratmakta, projeye uygun kişiye özel kredi sağlamaktadır. Bu bakımdan kentsel dönüşüm mevzuatı konusunda müşterilerine daima avantaj sağlayabileceği yönde, güvenilir şekilde hizmet vermektedir. Hizmetlerini devam ettirirken yerel yönetimlerle bağlantısını yitirmemekte ve güncel kanunlar doğrultusunda bilgilendirme- danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

Kentsel Dönüşümün Yararları Nelerdir?

Ömrünü tamamlamış, olası depremde hemen yıkılacak olan binaların kullanıma devam edilmesi can ve mal güvenliği açısından sıkıntı yaratmaktadır. Kentsel dönüşümle birlikte riskli yapılar onarılarak ya da yerine yenileri yapılarak dönüşüm tamamlanmaktadır.

Kentsel dönüşümün yararları bununla da kalmamaktadır. Kentsel dönüşüm uygulamalarının gerçekleşebilmesi için gerekli olan finans kaynağı sektörü canlandırmakta ve yeni iş gücü imkânı sağlamaktadır. Birçok inşaat firması hak sahiplerine mevzuatla ilgili danışmanlık ve kredi imkânı konusunda bilgi vermektedir.

Kentsel dönüşüm başvuruları ve mevzuat işlemlerinde inşaat firmaları, verdikleri danışmanlık hizmetleri ve olası kredi ihtiyacını giderme açısından büyük önem taşımaktadır. Kentsel dönüşüm için başvuru yapan hak sahibi aracı firma sayesinde uygun koşullarda kredi alabilmektedir. ERGÜN PANORAMA YAPI, İstanbul merkezli olarak hizmetlerine devam eden, dönüşüm projelerinde hak sahiplerinin tüm sorularına güven ve etik değerler çerçevesinde yanıt bulmayı amaçlayan kurumsal bir firmadır.

Kentsel Dönüşümün Geleceği

Kentsel dönüşüm projeleri ve uygulamaları, dönemin hükümet politikalarıyla doğrudan etkileşim içerisindedir. Bunun sebebi yapılacak olan yatırımların finansa kaynak ve oy kaybı riski taşımasıdır. Kentsel dönüşüm projeleri mülk sahipleri ve yerel yönetimlerin anlaşmaya varmaması durumunda hükümet açısından oy kaybıyla sonuçlanabilir. Ancak bu noktada halkın can ve mal güvenliğinin ön planda tutulması temel hizmet politikası olmalıdır.

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin en büyük sıkıntılarından biri can ve mal kaybını önlemenin politikadan daha geri planda tutulmasıdır. Kentsel dönüşüm projelerinin ertelenmesi ve hükümetin konuya yeterince önem vermemesi nedeniyle yıkılma riski olan birçok bina hala kullanılmaktadır. Bir anlamda insan hayatı çeşitli bahanelerle hiçe sayılmaktadır. Dolayısıyla Türkiye şartları için kentsel dönüşümün geleceğinin pek de parlak olmadığı söylenebilir.

Kentsel dönüşüm, insan, çevre ve toplum bilincinin bütün olarak değerlendirildiği bir platformdur. Bu açıdan yerel yönetimler ve sorumlu kuruluşlara büyük görev düşmektedir.

“Kentsel Dönüşümde Çözüm Ortağınız” olan ERGÜN PANORAMA YAPI’ın anlaşmalı olduğu Denizbank, Ziraat Bankası, Garanti Bankası ve Şekerbank ile değerli ev sahibi adaylarına kentsel dönüşüm kapsamında uygun faizli kredi imkanı sunulmaktadır.